Pravidla pro jednotlivé druhy přesunů:

04.02.2017 17:36

Pěší turisté

I v případě, že není zakázána chůze v souběhu s lyž. trasou, nechoďte nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.

V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s vyznačenou cyklotrasou se pohybujte v pravé polovině cesty tak, aby Vás cyklisté mohli vlevo předjet nebo minout.

Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, umožněte cyklistům, aby Vás pomalou jízdou mohli předjet nebo minout.

Máte-li s sebou psa, musí být na soubězích pěší a cyklistické značené trasy a na soubězích pěší a lyžařské značené trasy držen na vodítku a to tak, aby neohrožoval projíždějící cyklisty nebo lyžaře.

Cyklisté

Při předjíždění pěších turistů používejte vždy a včas zvukového signálu.

Nejezděte nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.

V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s cyklotrasou, se pohybujte v pravé polovině trasy a navíc takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením.

Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, se pohybujte takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením.

Lyžaři:

Pokud není na cestu zakázán vstup nebo vjezd i ostatním přesunům, jezděte vždy jen v lyžařské stopě.