Za čertovským perníkem

24.11.2018 10:00

Pěší výlet zejména pro děti s rodiči „Za čertovským perníkem“ na trase z Mor. Třebové do Městečka Trnávky.

Sraz zájemců o společný odchod v 10:00 hod. u Písku.

Rodiče s dětmi mohou volit přesun na hrad Cimburk individuálně.

Setkání s čerty na hradě Cimburku od 13:00 do 15:00 hod. Návrat zpět linkovým autobusem v 15:13 nebo 15:18 hod.

Společnou vycházku zajišťuje: P.Harašta

 

Certi_50_ks.pdf (137255)