Informace odboru

Členské příspěvky 2018

Členské příspěvky je nutné vždy uhradit nejpozději k 31.1. daného roku! Jinak členství zaniká.

Členské schůze

Výroční členská schůze odboru se koná jednou ročně v lednu.

      Pravidelné schůze se konají:

  • pro dospělé - klubovna KČT, druhá středa v měsíci v 19:00 hod. (letní čas), v 17:00 nebo 18:00 hod. (zimní čas)
  • pro děti (TOM Čochtani) - klubovna KČT, během školního roku každý pátek od 16:00 do 17:00 hod  

Vývěska

Vývěska KČT, odboru TJ Slovan Moravská Třebová je umístěna na objektu Brněnská 2 (holiči)